Uitbesteden beveiliging biedt antwoord op GDPR

Eind mei wordt de nieuwe EU-brede data- en privacywetgeving GDPR van kracht. Iedere organisatie moet zich daarbij houden aan dezelfde richtlijnen rondom databeveiliging. Dat geldt zonder uitzondering ook voor mkb’ers en zzp’ers, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is dan ook zeer belangrijk de juiste maatregelen te treffen om hier aan te voldoen. Het uitbesteden van beveiliging is daar een erg effectief voorbeeld van.

Strenge handhaving

Recent benadrukte de Autoriteit Persoonsgegevens in Het Financieele Dagblad dat ook kleinere bedrijven moeten voldoen aan de GDPR. Er zullen geen uitzonderingsposities worden toegepast, omdat privacy wordt beschouwd als een grondrecht. De toezichthouder meldde daarbij dat het zal toezien op strenge handhaving van de wetgeving.

Brancheorganisatie MKB-Nederland verwacht dat de GDPR het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks tot 1,4 miljard euro aan extra kosten zal opleveren. Die kosten zijn met name een gevolg van de extra beveiligingsmaatregelen die bedrijven moeten inregelen.

GDPR roept veel vragen op

Een veelgehoorde klacht onder organisaties is dat de GDPR een wirwar van ingewikkelde regels en mitsen en maren is. Dat maakt het voor veel organisaties lastig om te bepalen waar zij nu aan moeten voldoen. Ook is het lang niet altijd duidelijk welke maatregelen zij moeten treffen, en wanneer deze afdoende zijn. Een voorbeeld is de vrijstellingsclausule die zou gelden voor bedrijven met minder dan 250 medewerkers. Dat klinkt hoopvol, maar in de praktijk zijn de voorwaarden voor deze vrijstelling zo streng dat maar weinig kleine organisaties hiervoor in aanmerking komen.

Uitbesteden beveiliging de juiste keuze

Om er zeker van te zijn dat de databeveiliging aansluit bij de GDPR is het verstandig dit uit te besteden. Professionele organisaties beschikken over de kennis en expertise om dataveiligheid sterk in te regelen. Dat voorkomt datalekken en mogelijke financiële gevolgen. Organisaties hebben hierdoor meteen een stuk minder omkijken naar hun eigen beveiliging. In ruil voor een vast bedrag per maand hoeven zij zich al aanzienlijk minder zorgen te maken over deze ingrijpende wetgeving.