AVG consultancy

Hoe ga je om met privacygevoelige informatie?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing waardoor in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Onder de AVG hebben organisaties meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt de verantwoordelijkheid bij organisaties om aan te tonen dat zij zich aan de wet houden. De verantwoordingsplicht houdt in dat je met documenten moet kunnen aantonen dat je de juiste organisatorische en technische maatregelen hebt genomen om aan de AVG te voldoen.

Waarom AVG consultancy van DGDO?

Wij hebben ervaring met de implementatie van de AVG binnen organisaties. Hierbij wordt de documentatie op orde gebracht en worden de bestaande processen AVG-compliance gemaakt. Gezamenlijk wordt de opzet bepaald en uitgevoerd.

Hieronder valt o.a. het opstellen en uitvoeren van:

  • datalekregister;
  • datalek procedure;
  • gegevensverwerkingsregister;
  • data protection impact assessment (DPIA);
  • procesanalyse en inrichting conform AVG.

Meer informatie

Meer weten over AVG consultancy? Vul onderstaand contactformulier in of bel direct 088-633 1070 en vraag naar de mogelijkheden.