Inzet ransomware steeds gerichter en professioneler

De manier waarop cybercriminelen ransomware inzetten verandert. Amateurcybercriminelen laten ransomware steeds vaker links liggen. Ook het aantal verschillende typen dat actief wordt ingezet neemt af. Dat blijkt uit het rapport The Changing State of Ransomware. Dat betekent niet dat het gevaar is geweken; de dreiging mag nog altijd niet worden onderschat.

Verandering in gebruik

In 2017 steeg het aantal ransomware aanvallen met 400%. Dat komt met name door de beruchte WannaCry-variant. Deze variant werd in 90% van alle aanvallen gebruikt. Opvallend is dat WannaCry met name wordt ingezet door ervaren cybercriminelen.

De focus ligt hierbij steeds vaker op het bedrijfsleven. Andere vormen worden steeds minder gebruikt, ondanks de ontwikkeling van nieuwe typen. Volgens de onderzoekers lijkt dit erop dat amateurcybercriminelen hun interesse in ransomware beginnen te verliezen.

Redenen voor de terugloop

Er zijn diverse redenen voor de verminderde interesse, stellen de onderzoekers. De belangrijkste reden is de koers van de bitcoin. Cybercriminelen leggen zich daardoor steeds vaker toe op cryptomining (het vastleggen van bitcointransacties voor financieel gewin).

Daarnaast zijn steeds meer mensen zich bewust van de risico’s van ransomware. Zij zien in dat hackers lang niet altijd alle data weer ontsleutelen na het losgeld te hebben ontvangen. Om deze redenen worden er steeds meer beveiligingsmaatregelen getroffen. Het succesvol uitvoeren van ransomware aanvallen is daardoor lastiger geworden.

Sterke beveiliging blijft onmisbaar

Hoewel deze veranderingen positief zijn blijft sterke beveiliging essentieel. Dat blijkt uit de groeiende focus op zakelijke gebruikers en de populariteit van WannaCry, een buitengewoon agressieve en complexe ransomware vorm. Ondermaatse beveiliging kan leiden tot besmetting hiermee. Dat kan verlammende gevolgen hebben voor de dataveiligheid, continuïteit en het bedrijfsimago.

Bedrijven doen er dan ook goed aan zich sterk te wapenen tegen ransomware. Onder andere het uitbesteden van beveiliging biedt hierin uitkomst.

Meer weten?

Neem contact met ons op of bel direct 088-633 1070.