ICT-beleidsplan

ICT-beleidsplan

Hoe ga je om met ICT in je organisatie?

Een ICT-beleidsplan stelt regels op ten aanzien van het gebruik van ICT-bedrijfsmiddelen, software en processen. Vaak is er wel een ICT-beleidsplan, maar voldoet dit plan niet meer vanwege de digitale transformatie.

Waarom een ICT-beleidsplan

Het gebruik van internet en ICT-middelen zijn noodzakelijk om werkzaamheden uit te voeren. Aan het gebruik hiervan zijn echter risico’s verbonden. Medewerkers dienen zich bewust te zijn van deze risico’s en dragen de verantwoordelijkheid om op een juiste manier conform de gestelde regels binnen de organisatie te handelen.

Om tot een goed en onderbouwd ICT-beleidsplan te komen moet alle informatie inzake ICT en bijbehorende processen regelmatig geïnventariseerd worden. Hiervoor is het wenselijk dat de beleidsbepalers beschikbaar zijn voor interviews.

Zodra de inventarisatie is volbracht wordt overige informatie omtrent het gebruik van o.a. hard- en software verzameld en uitgewerkt in een dynamisch ICT-beleidsplan.

Na het afronden heeft de organisatie de beschikking over een dynamisch ICT-beleidsplan. Op basis van dit ICT-beleidsplan kunnen eventuele andere beleidsstukken binnen de organisatie ook aangepast worden. Denk hierbij aan informatie beveiligingsplan, verwerking gegevensregister, etc.

Voor het schrijven van dit ICT-beleidsplan zal op voorhand gekeken worden naar de huidige processen binnen de organisatie. Denk hierbij aan o.a.:

  • Informatie management
  • Systemen en processen
  • Applicaties/software
  • Gebruik en toepassen van hardware
  • Back-up
  • Gebruik van sociale media
  • Digitaal brandplan
  • Cleandesk en clearscreen

Meer informatie

Meer weten over een ICT-beleidsplan? Vul onderstaand contactformulier in of bel direct 088-633 1070 en vraag naar de mogelijkheden.