Security Officer as a Service

Security Officer as a Service

Wij zijn jouw Security Officer

Het is tegenwoordig voor organisaties een hele uitdaging om zicht en grip te houden op de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie. De Security Officer biedt ondersteuning bij (online) security. Zo gaat de organisatie daadwerkelijk aan de slag met de verbeterpunten. Iemand aanstellen als aanspreekpunt, coördinator en regisseur is een vereiste om het onderwerp informatiebeveiliging op de agenda te houden.

De Security Officer helpt om de informatiebeveiliging binnen de organisatie op een hoger plan te brengen!

Takenpakket

Het takenpakket van een Security Officer bestaat o.a. uit de volgende werkzaamheden.

Beveiligen / beschermen / verdedigen / voorkomen

De Security Officer zorgt ervoor dat de medewerkers, het beleid, de bedrijfsprocessen, de uitvoering en de apparatuur van de organisatie proactief beschermd worden tegen cyberdreigingen. Daarnaast zorgt hij voor het voorkomen van cybersecurity-incidenten in overeenstemming met het risicoprofiel van de organisatie.

Monitoren / Opsporen / Detecteren

De Security Officer zorgt ervoor dat de medewerkers, het beleid, de bedrijfsprocessen, de uitvoering en de apparatuur van de organisatie doorlopend worden bewaakt door actief op bedreigingen te jagen en deze te detecteren. Verdachte voorvallen en ongeoorloofde handelingen worden zo snel mogelijk gemeld.

Reageren / Herstellen / Handhaven

De Security Officer zorgt ervoor dat de impact van een cybersecurity-incident wordt geminimaliseerd en zorgt ervoor dat medewerkers, beleid, processen, uitvoering en apparatuur van de organisatie zo snel mogelijk weer door kunnen gaan met de normale bedrijfsvoering.

Waarom kiezen voor Security Officer as a Service?

Je kunt er als organisatie voor kiezen om zelf een Security Officer in dienst te nemen, maar je kunt dit ook als dienst uitbesteden aan DGDO. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de beveiliging in je organisatie nog niet optimaal is:

  • Beveiliging is te complex en de kennis is niet of onvoldoende in huis;
  • Je wil als organisatie geen full-time Security Officer aanstellen;
  • De kosten voor een ‘eigen’ Security Officer zijn te hoog;
  • Er is wel ruimte om operationele zaken zelf op te pakken, maar beleid en compliance is een probleem.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de rol van een Security Officer of de diensten die wij ‘as a Service’ hiervoor kunnen bieden voor je organisatie? Vul onderstaand contactformulier in of bel direct 088-633 1070 en vraag naar de mogelijkheden.