Pentesting

Op zoek naar kwetsbaarheden en risico’s

Met een pentest wordt gezocht naar kwetsbaarheden en risico’s in de beveiliging van IT-systemen.

Wat levert het op?

Een pentest is altijd maatwerk waarbij wordt gekeken naar de meest passende en effectieve oplossingen voor het verbeteren van de IT-beveiliging. Een pentest wordt uitgevoerd om een organisatie inzicht te geven in het niveau van de IT-beveiliging. Met dit inzicht en de aanbevelingen die volgen naar aanleiding van het onderzoek, kan de organisatie de IT-beveiliging verbeteren.

Tijdens een pentest wordt de IT-beveiliging van een IT-omgeving uitvoerig onderzocht op kwetsbaarheden. Een pentest kan plaatsvinden op specifieke (web)applicaties of op gehele bedrijfsnetwerken.

Rapportage en analyse

Het eindproduct is een rapportage waarin de resultaten van het onderzoek in heldere taal worden toegelicht. Geconstateerde kwetsbaarheden worden voorzien van een risicobeoordeling (kans x impact) en praktische aanbevelingen gericht op mitigatie van de aanwezige kwetsbaarheden.

Daarnaast wordt er ook een advies uitgebracht met betrekking tot aanvullende maatregelen die de organisatie kan treffen om de IT-beveiliging verder te verbeteren.

Meer informatie

Meer weten over Pentesting? Vul onderstaand contactformulier in of bel direct 088-633 1070 en vraag naar de mogelijkheden.