Workshop Cyberweerbaarheid Frontoffice gemeenten

Workshop gemeenten

Gemeenten werken hard aan het verbeteren van de dienstverlening. De focus ligt op de doorontwikkeling van de frontoffice om in het eerste contact met de klant zoveel mogelijk direct vragen te beantwoorden en (snel)producten uit te geven over alle servicekanalen heen: schriftelijk, elektronisch, per email, persoonlijk of via social media. Maar trainen gemeenten zich al op het gebied van cybersecurity?

De frontoffice is hét eerste aanspreekpunt van gemeenten en is het team dat vragen en aanvragen ontvangt, registreert, beantwoordt en uiteindelijk ook regie voert op de afhandeling ervan. Dat is een hele verantwoordelijkheid!

Helaas vormt de frontoffice hierdoor niet alleen een ingangspunt voor klanten, maar ook voor cybercriminelen. Ondanks alle technische maatregelen die door de organisatie worden genomen, vergeet men dat uiteindelijk ‘de mens zelf’ de meest kwetsbare schakel is op het gebied van cybercriminaliteit.

Onderwerpen van de training:

  • Wat is cybercriminaliteit?
  • Ontwikkelingen op het gebied van cybercrime
  • Welke cyberrisico’s doen zich voor binnen de frontoffice?
  • Hoe kan je cybercriminaliteit herkennen?
  • Hoe moet je handelen als je bent getroffen door cybercriminaliteit?

USP’s

  • Praktische training die toegespitst is op de frontoffice van gemeenten.
  • De training wordt verzorgd door een cybersecurity expert en adviseur Dienstverlening.

Deze training is opgesteld in samenwerking met More by Meer.

Meer informatie?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw gemeente? Neem dan contact met ons op via 088-633 1070 of via onderstaand contactformulier.