Inloggegevens populair onder cybercriminelen

Cybercriminelen die zich bezighouden met datadiefstal azen vooral op inloggegevens. Dat blijkt uit onderzoek van beveiligingsbedrijf SANS Institute. Ook gebruikersaccounts met speciale rechten en klantdata zijn erg gewild. Diefstal van deze gegevens kan bijzonder vervelende gevolgen hebben voor bedrijven, aldus het onderzoek. Een sterke beveiliging van deze data is dan ook een absolute noodzaak.

Focus op persoonlijke data

Cybercriminelen die zich bezighouden met datadiefstal zijn in 42% van de gevallen uit op inloggegevens. 31% van hen aast op gebruikersaccounts met speciale rechten. Ook klantgegevens zijn een geliefd doelwit. 31% van de cybercriminelen richt zich op het buitmaken van dit soort privacygevoelige data. Uit deze trends kan worden opgemaakt dat persoonsgegevens erg waardevol zijn.

Tegelijkertijd heerst er veel onduidelijkheid over de wijze waarop data sterk kan worden beveiligd. Zo geeft 63% aan het lastig te vinden om data tijdens de hele levenscyclus sterk te beveiligen. 62% geeft aan een gebrek aan medewerkers en middelen als obstakel voor databeveiliging te zien. Het identificeren van toegangswegen tot gevoelige data is voor 51% van de respondenten een uitdaging.

Imagoschade grootste zorg

Opvallend is dat respondenten zich vooral zorgen maken over de impact van datadiefstal op het bedrijfsimago. Zo is 50% van de ondervraagden vooral bang dat datadiefstal een negatief effect op het klantvertrouwen heeft. Juridische problemen zijn voor 46% van de respondenten een reden voor zorg. 42% van de bedrijven noemt imagoschade als negatief gevolg van datalekken. Financiële schade, zoals omzetdaling of boetes, lijkt een minder groot punt van zorg te zijn.

Goede beveiliging essentieel

Vanzelfsprekend dient waardevolle informatie, zoals privacygevoelige gegevens, sterk beveiligd te worden. Mede dankzij digitalisering verwerken organisaties steeds meer data. Tegelijkertijd groeit het aantal online dreigingen. Ook de komst van de nieuwe Europese data- en privacywetgeving GDPR onderstreept de noodzaak tot robuuste databeveiliging.

Deze ontwikkelingen maken databeveiliging echter steeds complexer. Het is daarom een goed idee om te kijken of dit kan worden uitbesteed. Tegen vaste maandelijkse kosten profiteren organisaties van doorlopend sterke beveiliging van hun data, zonder zich daar zelf actief mee bezig te hoeven houden.

[maxbutton id=”1″ ]