Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Computercriminaliteit III

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen dat de opsporing en vervolging van computercriminaliteit versterkt. Met dit wetsvoorstel wordt de opsporing beter toegerust voor de bestrijding van de criminaliteit in de digitale wereld. Nederland wordt daardoor veiliger, aldus Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De nieuwe wet treedt naar verwachting op 1 januari 2019 in werking.

Ontsleutelen steeds lastiger

De ervaring leert dat het ontsleutelen van gegevens steeds lastiger wordt. Niet alleen doordat de software geavanceerder wordt, maar ook omdat de aanbieder zelf niet altijd in staat is om de encryptie ongedaan te maken. Dit speelt criminelen in de kaart. Die kunnen zich afschermen van de overheid door gebruik te maken van encryptie. Door het anonieme gebruik van internet is het moeilijk de herkomst van communicatie en de locatie van gegevens te bepalen.

Grapperhaus: “We moeten voorkomen dat opsporingsonderzoeken naar ernstige criminaliteit vastlopen. Opsporingsdiensten moeten wel kunnen optreden, in het belang van de samenleving, maar ook in het belang van individuele slachtoffers of potentiële slachtoffers.”

Meer bevoegdheden voor politie en justitie

Daarom mogen politie en justitie straks heimelijk en op afstand (‘online’) onderzoek doen in computers. Dat kan een personal computer zijn, een mobiele telefoon of een server. Het geeft opsporingsambtenaren ruimte om verschillende onderzoekshandelingen toe te passen bij de opsporing van ernstige delicten. Zij kunnen gegevens ontoegankelijk maken of kopiëren, maar ook communicatie aftappen of observeren.

Controle en toezicht gewaarborgd

Er gelden strikte waarborgen met het oog op controle en toezicht. Zo is er een uitgebreide rechterlijke controle op de toepassing, zowel voorafgaand aan de inzet – dat is de machtiging van de rechter-commissaris – als door de rechter ter zitting. Daarnaast wordt de inzet van de bevoegdheid voorafgaand getoetst door de Centrale Toetsingscommissie, een adviesorgaan binnen het OM. De Inspectie Veiligheid en Justitie is belast met het toezicht op de uitvoering van het bevel van de officier van justitie.

Inzet van lokpubers

Ook komt er meer bescherming voor minderjarigen en consumenten. Het wordt mogelijk lokpubers in te zetten om de opsporing en vervolging van ‘groomers’, die via internet minderjarigen benaderen voor seksuele doeleinden, te vergemakkelijken. Malafide verkopers die op internet herhaaldelijk goederen of diensten te koop aanbieden, maar niet leveren, kunnen straks strafrechtelijk worden vervolgd.

Heling van computergegevens apart strafbaar delict

Verder wordt heling van computergegevens als zelfstandig delict strafbaar. De strafbaarstelling dient om ook strafvervolging te kunnen instellen tegen degene die over gegevens van anderen beschikt zonder dat bewezen kan worden dat hij zelf die gegevens heeft overgenomen. Op grond van de afspraken in het Regeerakkoord wordt de wet over twee jaar geëvalueerd.

Bron: Securitymanagement.nl

Voorkomen is beter dan genezen

Wil je meer weten over hoe je als organisatie cybercriminaliteit kunt voorkomen? Neem dan vrijblijvend contact op met DGDO, bel 088-633 1070.

[maxbutton id=”1″ ]