Beveiliging websites MKB vaak schrikbarend ondermaats

Websites van Nederlandse MKB’ers blijken zeer slecht beveiligd te zijn. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Volkskrant. Bij bijna een kwart van alle websites zijn gevoelige databases zelfs makkelijk toegankelijk voor cybercriminelen. Het zijn alarmerende ontwikkelingen die vragen om onmiddellijke actie. Meer lezen

Inzet ransomware steeds gerichter en professioneler

De manier waarop cybercriminelen ransomware inzetten verandert. Amateurcybercriminelen laten ransomware steeds vaker links liggen. Ook het aantal verschillende typen dat actief wordt ingezet neemt af. Dat blijkt uit het rapport The Changing State of Ransomware. Dat betekent niet dat het gevaar is geweken; de dreiging mag nog altijd niet worden onderschat. Meer lezen

Groei malware bereikt nieuw record

Dat malware nog altijd een bijzonder grote bedreiging vormt blijkt uit onderzoek van beveiligingsbedrijf G Data SecurityLabs. Zij melden dat er in 2017 meer dan 8,4 miljoen nieuwe typen pc-malware verschenen. Dat komt neer op 16 nieuwe vormen per minuut. De trend benadrukt nogmaals het enorme belang van sterke databeveiliging.

Ransomware blijft grootste dreiging

Nog nooit eerder verscheen er zo veel nieuwe malware, aldus de onderzoekers van het beveiligingsbedrijf. Sterker, de totale hoeveelheid malware bleek zelfs veel groter uit te zijn gekomen dan de onderzoekers vooraf voorspelden. Met name ransomware blijft een flinke bedreiging voor de dataveiligheid. Dat komt doordat deze gijzelsoftware een bijzonder grote impact heeft op de continuïteit van de organisatie. Besmette computers en netwerken zijn simpelweg niet toegankelijk als ze met ransomware zijn besmet.

GDPR benadrukt noodzaak sterke databeveiliging

Gevoelige informatie moet natuurlijk sowieso altijd sterk worden beveiligd. De hoeveelheid dreigingen zoals malware, maar ook hacks, neemt al jaren toe. Doordat we steeds mobieler werken neemt ook de kans op datalekken door verlies of diefstal van devices toe.

Een derde factor die meespeelt is de komst van de nieuwe Europese data- en privacywetgeving GDPR in mei dit jaar. Deze wet zorgt ervoor dat bedrijven steeds meer verantwoordelijkheden krijgen op het gebied van databescherming. Organisaties moeten zich hier zo goed mogelijk aan houden. Doen ze dat niet, dan lopen ze het risico op hoge boetes.

Zo bescherm je je tegen malware

Er zijn veel verschillende manieren om op een relatief laagdrempelige manier data goed te beveiligen. Het regelmatig updaten van besturingssystemen is bijvoorbeeld erg belangrijk. Updates dichten kwetsbaarheden, waardoor de kans op malwarebesmetting of hacks veel kleiner wordt.

Ook het up-to-date houden van securitysoftware is belangrijk. Organisaties die mobiel werken ondersteunen, doen er goed aan gebruik te maken van Mobile Device Management-oplossingen. Een vierde manier is het uitbesteden van beveiliging bij een provider. Organisaties profiteren hiermee van doorlopend professionele beveiliging tegen een vast maandelijks bedrag.

Nederlanders opvallend laks met online veiligheid

Veel Nederlanders gaan bijzonder slecht om met hun online veiligheid. Zo worden wachtwoorden vaak hergebruikt. Ook wordt er nog altijd veel gebruikgemaakt van mogelijk onveilige wifi-verbindingen. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het zijn verontrustende ontwikkelingen; tegenwoordig kom je eigenlijk niet meer weg met slordige online beveiliging.

Geringe focus op online veiligheid

Uit het onderzoek komt naar voren dat 40% van de Nederlanders hetzelfde wachtwoord gebruikt voor meerdere diensten. 20% geeft zelfs aan hetzelfde wachtwoord te gebruiken voor 10 diensten of meer. Dat is natuurlijk bijzonder onverstandig. Het stelt kwaadwillenden namelijk in staat om met één wachtwoord diverse accounts te kraken.

Naast dit slordige wachtwoordgebruik blijkt dat 40% van alle Nederlanders weleens gebruikmaakt van onveilige wifi-verbindingen. De helft van alle gebruikers meldt daarnaast software-updates, bijvoorbeeld van besturingssystemen, niet altijd meteen te installeren.

Onveilig gedrag leidt tot risico’s

Het is belangrijker dan ooit om je online veiligheid zo robuust mogelijk te houden. Online dreigingen vormen namelijk een groter risico voor de dataveiligheid dan ooit. Wanneer je hetzelfde wachtwoord gebruikt voor meerdere diensten zet je de deur wagenwijd open voor cybercriminelen. Een beetje cybercrimineel heeft dan toegang tot veel gevoelige (persoons)informatie. Dat kan serieuze gevolgen hebben, zoals identiteitsfraude.

Ook het gebruik van openbare wifi-netwerken is risicovol; omdat er geen inloggegevens nodig zijn kan iedereen inloggen op deze netwerken. Slecht beveiligde devices zoals laptops en smartphones kunnen eenvoudig worden ingezien door kwaadwillenden. Dat kan leiden tot hacks en besmettingen met malware. Besturingssystemen die niet periodiek worden geüpdatet zijn daarnaast kwetsbaar voor allerlei soorten cyberaanvallen.

Zo beveilig je jezelf tegen deze risico’s

Sterke beveiliging hoeft niet moeilijk te zijn. Kies simpelweg een ander wachtwoord voor iedere dienst die je gebruikt. Gebruik daarnaast een online wachtwoordkluis, zodat je niet ieder wachtwoord uit je hoofd hoeft te kennen. Maak daarnaast zo min mogelijk gebruik van openbare netwerken, tenzij je sterk beveiligd bent. Denk aan mobile device management-oplossingen.

Daarnaast is het zeer verstandig om besturingssystemen direct te updaten zodra een nieuwe versie beschikbaar is. Daarmee dicht je kwetsbaarheden en houd je cybercriminelen effectief buiten de deur.