Nieuwe Baseline informatiebeveiliging voor Rijksoverheid

Rijksoverheid

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

Sinds januari heeft de overheid één nieuwe gemeenschappelijke Baseline Informatiebeveiliging. Deze regeling moet de beveiliging van overheidssystemen bevorderen. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is een verzameling van richtlijnen. Het vervangt bestaande baselines voor informatieveiligheid bij het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Vergroten informatieveiligheid

“Eén gezamenlijke baseline voor alle overheidsorganisaties biedt vele voordelen. Het vergroot de informatieveiligheid, zorgt voor eenduidigheid en leidt bovendien tot kostenbesparing”, aldus de website van de Rijksoverheid over de baseline. De BIO is een gezamenlijk product van het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Het is gebaseerd op de ISO 27001/2-norm en een afgeleide van de huidige Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst 2017, die al in werking is voor het Rijk. Daarnaast is het een concretisering van een aantal normen tot verplichte overheidsmaatregelen.

Beveiligen en voorkomen

De BIO bevat allerlei maatregelen om systemen te beveiligen en bijvoorbeeld malware of andere aanvallen te voorkomen. Als het gaat om bescherming tegen malware betreft het zaken als het beperken van het downloaden van bestanden, het voorlichten van gebruikers, het scannen van computers en updaten van antivirussoftware. Ook worden er handreikingen gedaan voor back-up en recovery, zoals maximale dataverlies en hersteltijd, die respectievelijk op 28 uur en 16 werkuren zijn gesteld.

Andere onderwerpen in de BIO zijn logging en monitoring, beheer van technische kwetsbaarheden, audits van informatiesystemen, netwerkbeveiliging, het veilig uitwisselen van informatie, beveiligingseisen voor systemen, omgang met leveranciers en informatiebeveiligingsincidenten, veiligheid van telewerken en het gebruik van mobiele apparatuur, screening van personeel en compliance.

DGDO helpt bij voldoen aan BIO

De Gezonde Digitale Organisatie (DGDO) biedt diverse tools en diensten die overheidsinstellingen én hun medewerkers kunnen helpen en ondersteunen om te voldoen aan de richtlijnen van de BIO.

Meer weten of kennismaken?

Wil je meer weten over de mogelijkheden die DGDO biedt voor jouw organisatie, of wil je vrijblijvend kennismaken? Vul dan onderstaand contactformulier in of bel direct naar 088-633 1070.